Peter Boelhouwer TU Delft

Peter Boelhouwer

Hoogleraar Huisvestingssystemen  TU Delft

Peter Boelhouwer is hoogleraar Huisvestingssystemen in Delft. Sinds bijna 40 jaar bestudeert Boelhouwer de interactie tussen de woningmarkt en het volkshuisvestingsbeleid. Boelhouwer was o.a. extern adviseur van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties, is commissaris bij 3BWonen in Lansingerland en visiteert via Cognitum regelmatig corporaties. Ook is Boelhouwer voorzitter van het European Network for Housing Research en  van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek.  Verder coördineert Boelhouwer het OTB/CBS expertisecentrum woningwaarde, dat onder meer ieder kwartaal de monitor koopwoningen uitbrengt.

Esther van Buren, Rochdale

Hester van Buren

Voorzitter Raad van Bestuur Rochdale

Hester van Buren is sinds 2015 het gezicht van Woningstichting Rochdale, een rol waarin zij haar jarenlange ervaring met en kennis van de 'volkshuisvesting' samenbrengt. Zij combineert kennis van de vastgoedmarkt met een grote betrokkenheid bij bewoners van de vele bijzonderde buurten waarbij Rochdale actief is. Met veel passie zet Hester zich in voor sterkte buurten en een sterke sector. Hester is bestuurslid van Aedes en daarnaast vervult zij enkele maatschappelijke nevenfuncties. 

Harm Boelens

Directeur Boelens de Gruyter

Harm Boelens is sterk oplossend gericht: hoe complexer het vraagstuk, hoe meer hij in zijn element is. Hij houdt zich het liefst bezig met ingewikkelde projecten op het gebied van binnenstedelijke (her) ontwikkeling. Zijn studieverloop verliep voortvarend: LTS, MTS, HTS, TU Delft. Hij combineerde studie met werken bij een bouw-en projectmanagementbureau in Alkmaar. Harm is samen met Maart de Gruyter oprichter en directeur bij projectontwikkelaar Boelens de Gruyter. Binnen de directie is hij met name verantwoordelijk voor projectontwikkeling en financiën. 

Paul Oremus

Managing Director NL | Fund Manager CBRE Dutch Residential Fund

Paul Oremus is Managing Director van CBRE Global Investors NL en lid van de Europese Management Board vanaf mei 2013. Hij is ook Fund Manager voor CBRE Residential Fund vanaf september 2014. In 1998 trad Paul Oremus toe tot CBRE Global Investors (toen nog ING Real Estate Invesment Management) op de afdeling Treasury and Risk. In 2000 verhuisde hij naar de afdeling Corporate Control, waar hij in 2004 hoofd van de afdeling werd. In 2007 werd hij CFO/COO van Nederland en lid van het Management Team. In 2008 werd hij ook benoemd tot CFO van REOFN. Paul heeft een bachelor in bedrijfseconomie, een bachelor in accouting & control en is een geregistreerde gekwalificeerde controller. Verder is hij lid van de Nederlandse Vereniging van Vastgoedbeleggers. (IVBN) 

Elisa Bontrop

Senior beleidsadviseur woningmarkt IVBN

Elisa Bontrop maakt sinds januari van dit jaar deel uit van het team van IVBN als senior beleidsadviseur woningmarkt. Een pittig dossier waar zij zich graag in vastbijt en al meerdere publicaties heeft uitgebracht, zoals IVBN visiestukken over de dreigende regulering van het midden- en vrije huursegment (maart 2019) en Langetermijn vastgoedbeleggers: onmisbare partners voor provincies (februari 2019). Zijn werkt actief mee aan het opstellen van het IVBN Middenhuurakkoord dat in juli is aangeboden aan de landelijke én lokale politiek. Met een achtergrond als Researcher bij Sweco Capital Consultants is zij niet alleen expert op het gebied van wonen, maar kent ook de commerciële vastgoedsector. Zo heeft zij scherpe invalshoeken en inzichten over ‘the big picture’ op de woningmarkt, die politici nog wel eens uit het oog verliezen.